Ru
Аффирмациялар
Бүгүнкү күнгө жакшы маанай
Бүгүнкү күндө орнотуу 6666 номуру аркылуу угуу

Аффирмация- бул психологиялык техника, кыска фраза, аны көп кайталоодон кийин, сиздин эс тутумуңузга сизге керектүү образды, максатты жана көрсөтмөнү бекитет. Аффирмациялар жашоодогу жакшы жакка өзгөрүүлөрдү колдойт, жардам берет жана стимулдаштырат.

Максималдуу эффективдүүлүк үчүн биздин аффирмациялар атайын эрежелерге баш ийүү менен түзүлгөн.