Ru
Кызмат жөнүндө

"Астрология" порталына Кош келиниз! Бул жактан сиз жеке жылдыз төлгөңүздү билип, укмуш окуялардын сырларына батып, күн үчүн позитивдүү көрсөтмө алып, ийгилик жана байлык үчүн талисманды буйрутма кылсаңыз болот, ошондой эле Оракулга жүрөгүңүзгө бекем катылган сурооңузду берсеңиз болот!

"Астрология" кызматына бул порталдан авторизациядан кийин же болбосо, 6666 акысыз номуруна үндүү порталга чалуу аркылуу кошулсаңыз болот.

Кызматтын сервисттерди өчүрүү үчүн USSD-меню *6666*0# колдонуңуз.

Кызматтын абалы жөнүндө билүү үчүн USSD-суроо *6666*9#.

"Астрология" кызматынын наркы суткасына 3 сом. Нарк КНСти эске алуу менен, бирок САСны эске албоо менен көрсөтүлгөн.

"Нумеролог" кызматын бул порталга авторизация кылгандан кийин же акысыз 6666 номуру аркылуу үн порталына чалуу менен кошуп алсаңыз болот.

"Нумеролог" кызматынын учурдагы абалын билүү үчүн *6666*99# USSD сурамын териңиз.

"Нумеролог" кошумча кызматынын акысы – суткасына 5 сом. Баасы КНС ти эске алуу менен, CаС эске албастан көрсөтүлдү.

Колдонуучунун авторизация паролун калыбына келтирүү үчүн, порталдан USSD-суроо *6666*10#. териңиз.

«Астрология» жана «Нумеролог» кызматтарын колдонуу менен, Колдонуучу «Астрология» жана «Нумеролог» кызматтарынын уюштуруучусу «Нур Телеком» ЖЧК кызматты колдонууда колдонуучу алган маалыматтардын же/жана сүрөттөрдүн анын күтүүлөрүнө дал келе тургандыгына, колдонуучунун жана башкалардын ден- соолугуна, жеке жана кесиптик жашоосуна таасир бере тургандыгына гарантия бере албайт экендигин кабыл алат. Колдонуучу кызматтар көңүл ачуучу экендигин жана кызматты колдонуудагы сунуштар же кенештер кайсы бир адиске тиешелүү эмес экендигин түшүнөт. Компания колдонуунун жыйынтыгында колдонуучунун алган чечимдери жана кыймылдары үчүн жоопкерчиликтүү эмес.